آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه ۱۳۹۸/۷/۲۲

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۴:۱۰

بلیط هواپیما از تهران به مشهد شنبه ۷/۲۷  قیمت۲۱۰,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از کیش به تهران سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۱۵۲,۷۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMyI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از اهواز به تهران سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۱۷۸,۰۹۸ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwNCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به اهواز دوشنبه ۷/۲۹  قیمت۲۰۷,۳۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjEiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwNCI7fQ==)

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه از تهران به تبریز جمعه ۷/۲۶  قیمت۱۹۰,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTgiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwNiI7fQ==)

بلیط هواپیما از تبریز به تهران شنبه ۷/۲۷  قیمت۱۹۵,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwNiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه از تهران به کرمانشاه شنبه ۷/۲۷  قیمت۱۷۳,۴۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwNyI7fQ==)

بلیط هواپیما ازکرمانشاه به تهران پنج شنبه ۷/۲۵  قیمت۱۷۳,۴۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTciO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwNyI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به اردبیل شنبه ۷/۲۷  قیمت۲۰۱,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAxNCI7fQ==)

بلیط هواپیما از بوشهر به تهران جمعه ۷/۲۶  قیمت۲۱۷,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTgiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAxNSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به نجف دوشنبه ۷/۲۹  قیمت۳۴۹,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjEiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAyMiI7fQ==)

بلیط هواپیما از نجف به تهران دوشنبه ۷/۲۲  قیمت۶۵۹,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTQiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAyMiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به بغداد یکشنبه ۷/۲۸  قیمت۸۰۹,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAyMyI7fQ==)

بلیط هواپیما از آبادان به تهران سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۰۶,۳۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAzMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تفلیس به تهران دوشنبه ۷/۲۲  قیمت۲۱۳,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTQiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAzOCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به تفلیس یکشنبه ۷/۲۸  قیمت۷۶۹,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAzOCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به زاهدان سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۱۰,۶۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDA0MCI7fQ==) 

بلیط هواپیما از زاهدان به تهران سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۱۰,۶۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA0MCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از ایلام به تهران سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۰۲,۷۳۱ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA0MyI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==) 

 تهران به چابهار سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۰۷,۳۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDA4MSI7fQ==)

 چابهار به تهران سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۰۷,۳۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA4MSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

✈ ساری به مشهد چهار شنبه ۷/۲۴  قیمت۲۰۸,۴۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAxNiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از زنجان به مشهد یکشنبه ۷/۲۸  قیمت۲۵۰,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAzMSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از مشهد به زنجان چهار شنبه ۷/۲۴  قیمت۲۵۰,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAzMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از مشهد به زاهدان چهار شنبه ۷/۲۴  قیمت۱۹۰,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDA0MCI7fQ==)

بلیط هواپیما از زاهدان به مشهد چهار شنبه ۷/۲۴  قیمت۲۰۵,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA0MCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از چابهار به مشهد سه شنبه ۷/۲۳  قیمت۲۷۷,۰۳۸ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA4MSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از اصفهان به بندرعباس چهار شنبه ۷/۲۴  قیمت۲۷۳,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAxMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از ساری به اصفهان پنج شنبه ۷/۲۵  قیمت۱۶۲,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTciO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAxNiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMiI7fQ==)

بلیط هواپیما از اصفهان به نجف یکشنبه ۷/۲۸  قیمت۶۵۹,۹۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAyMiI7fQ==)

بلیط هواپیما از کیش به تبریز چهار شنبه ۷/۲۴  قیمت۱۹۵,۰۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین () 

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه از هواپیما از عسلویه به شیراز پنج شنبه ۷/۲۵  قیمت۱۸۱,۷۰۰ تومان🔗  خرید آنلاین () 

⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

☎تلفن تماس :(۰۲۱)۹۱۰۱۵۷۲۴ / (۰۵۱)۹۱۰۱۵۷۲۴

📱موبایل:۰۹۱۲۰۲۴۰۵۲۴

🌐آدرس سایت:charter.parvaz24.ir

  @Parvaz24

پرواز ۲۴ – نخستین و جامعترین وبسایت فروش آنلاین بلیت هواپیما در کلیه مسیرهای چارتری و تمامی شرکت های هواپیمایی


Source: بلیط هواپیما