آفر های ویژه امروز – بلیط های لحظه آخری ۱۳۹۸/۷/۲

✈ مشهد به تهران سه شنبه ۷/۲ قیمت۱۹۸,۸۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ کیش به تهران سه شنبه ۷/۲ قیمت۱۳۲,۳۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ اهواز به تهران شنبه ۷/۶ قیمت۲۲۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ تهران به تبریز جمعه ۷/۵ قیمت۱۸۵,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ تبریز به تهران پنج شنبه ۷/۴ قیمت۱۹۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ بندرعباس به تهران سه شنبه ۷/۲ قیمت۲۱۹,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ استانبول به تهران چهار شنبه ۷/۳ قیمت۶۹۸,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ نجف به تهران سه شنبه ۷/۲ قیمت۶۹۹,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ تهران به نجف چهار شنبه ۷/۳ قیمت۸۱۹,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ بغداد به تهران سه شنبه ۷/۲ قیمت۴۰۹,۷۴۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ تفلیس به تهران سه شنبه ۷/۲ قیمت۵۶۹,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ تهران به تفلیس یکشنبه ۷/۷ قیمت۶۹۹,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ چابهار به تهران چهار شنبه ۷/۳ قیمت۲۲۳,۰۸۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ کیش به مشهد سه شنبه ۷/۲ قیمت۱۰۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ بندرعباس به مشهد سه شنبه ۷/۲ قیمت۲۵۷,۲۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ مشهد به بندرعباس سه شنبه ۷/۹ قیمت۲۶۸,۸۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ مشهد به ساری چهار شنبه ۷/۳ قیمت۲۱۳,۳۹۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ مشهد به ارومیه سه شنبه ۷/۲ قیمت۱۰۸,۸۴۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ مشهد به زنجان چهار شنبه ۷/۳ قیمت۲۶۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ مشهد به زاهدان چهار شنبه ۷/۳ قیمت۲۱۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ کیش به ساری سه شنبه ۷/۲ قیمت۱۵۸,۳۱۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ تبریز به اهواز جمعه ۷/۵ قیمت۲۴۱,۲۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ اهواز به تبریز جمعه ۷/۵ قیمت۲۴۱,۲۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ شیراز به عسلویه پنج شنبه ۷/۴ قیمت۱۷۷,۲۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ عسلویه به شیراز پنج شنبه ۷/۴ قیمت۱۷۷,۲۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

✈ مسقط به شیراز دوشنبه ۷/۸ قیمت۷۶۸,۷۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین ()

⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

☎تلفن تماس :(۰۲۱)۹۱۰۱۵۷۲۴ / (۰۵۱)۹۱۰۱۵۷۲۴
📱موبایل: ۰۹۱۲۰۲۴۰۵۲۴
🌐آدرس سایت:charter.parvaz24.ir
@Parvaz24


Source: بلیط هواپیما