آفر های ویژه امروز ۱۳۹۸/۶/۷ ۰۹:۱۰

✈ نجف به تهران پنج شنبه ۶/۱۴ قیمت۸۱۱,۵۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین

✈ بغداد به تهران پنج شنبه ۶/۷ قیمت۵۰۹,۷۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین

✈ آبادان به تهران شنبه ۶/۹ قیمت۱۷۸,۰۹۸ تومان🔗 خرید آنلاین

✈ تفلیس به تهران پنج شنبه ۶/۷ قیمت۸۰۹,۸۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین

✈ مسقط به تهران پنج شنبه ۶/۷ قیمت۳۴۲,۸۲۸ تومان🔗 خرید آنلاین

✈ آبادان به مشهد پنج شنبه ۶/۷ قیمت۱۳۹,۸۴۸ تومان🔗 خرید آنلاین

⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

☎تلفن تماس :(۰۲۱)۹۱۰۱۵۷۲۴ / (۰۵۱)۹۱۰۱۵۷۲۴
📱موبایل:۰۹۱۲-۰۲۴-۰۵۲۴
🌐آدرس سایت:charter.parvaz24.ir
@Parvaz24

 


Source: بلیط هواپیما