آفر های ویژه بلیط هواپیما امروز ۱۳۹۸/۶/۱۰

آفر های ویژه بلیط هواپیما امروز ۱۳۹۸/۶/۱۰

✈ تهران به مشهد دوشنبه ۶/۱۱ قیمت۲۱۹,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ اهواز به تهران یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۲۰۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ استانبول به تهران یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۸۸۹,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ نجف به تهران یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۵۵۴,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ بغداد به تهران یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۵۰۹,۷۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ آبادان به تهران چهار شنبه ۶/۱۳ قیمت۱۹۹,۸۲۴ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ تفلیس به تهران یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۷۵۴,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ اهواز به مشهد یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۱۵۱,۱۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ نجف به مشهد یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۵۸۴,۹۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ رشت به مشهد یکشنبه ۶/۱۰ قیمت۲۵۰,۰۰۰ تومان🔗 خرید آنلاین 

✈ آبادان به مشهد دوشنبه ۶/۱۱ قیمت۹۴,۸۶۶ تومان🔗 خرید آنلاین 

⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

☎تلفن تماس :(۰۲۱)۹۱۰۱۵۷۲۴ / (۰۵۱)۹۱۰۱۵۷۲۴
📱موبایل:۰۹۱۲-۰۲۴-۰۵۲۴
🌐آدرس سایت:charter.parvaz24.ir
@Parvaz24


Source: بلیط هواپیما