برنامه پروازهای تهران به اردبیل

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد

۱

مهرآباد اردبیل ‌آسمان فوکر ۱۰۰ شنبه

۳۷۱۰

۰۸:۲۵ ۰۹:۲۵

۲

مهرآباد اردبیل ‌آتا ایر MD83 یکشنبه

۵۲۲۷

۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰

۳

مهرآباد اردبیل ‌آسمان F100 شنبه

۳۷۱۰

۱۱:۰۰ ۱۱:۵۵

۴

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر MD82 چهارشنبه

۴۹۷

۱۴:۴۰ ۱۵:۵۰

۵

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 یکشنبه

۴۹۷

۱۶:۰۰ ۱۷:۱۵

۶

مهرآباد اردبیل ‌آسمان F100 جمعه

۳۷۱۰

۱۱:۱۰ ۱۲:۰۵

۷

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 جمعه

۴۹۵

۱۰:۲۰ ۱۱:۲۵

۸

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 پنجشنبه

۴۹۷

۱۶:۲۵ ۱۷:۳۵

۹

مهرآباد اردبیل ‌آسمان F100 چهارشنبه

۳۷۱۰

۱۲:۱۵ ۱۳:۳۵

۱۰

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 چهارشنبه

۴۹۵

۱۱:۱۰ ۱۲:۱۵

۱۱

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 سه شنبه

۴۹۵

۱۱:۲۰ ۱۲:۲۵

۱۲

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 دوشنبه

۴۹۵

۰۹:۵۰ ۱۱:۰۰

۱۳

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 یکشنبه

۴۹۵

۱۱:۳۰ ۱۲:۳۵

۱۴

مهرآباد اردبیل ‌ایران ایر F100 شنبه

۴۹۵

۱۰:۲۰ ۱۱:۲۰

۱

مهرآباد اردبیل ‌آسمان فوکر ۱۰۰ شنبه

۳۷۱۰

۰۸:۲۵ ۰۹:۲۵

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *