برنامه پروازهای تهران به یاسوج

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 یکشنبه ۳۷۰۵ ۵:۳۰ ۷:۲۰ خرید آنلاین بلیت ۲ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت ۳ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت ۴ مهرآباد …