شرکت هواپیمایی فلای پرشیا – FlyPersia

 ایرلاین تازه تاسیس فلای پرشیا FlyPersia مرکزیت #شیراز سه حرفی: FPI رادیوتلفنی: Persia فروش بلیط: به احتمال زیاد فروش پروازهای داخلی از آذرماه شرایط تاسیس ایرلاین در ایران چیست؟ برایاستفادهازناوگانتا ۳۰ نفر ظرفیت ۱۲ میلیارد تومان کفایت سرمایه و برای استفاده از ناوگان ۳۰ تا ۵۰ نفر ظرفیت نیازمند ۳۶ میلیارد تومان سرمایه‌ خواهد بود و برای اخذ پروانه بهره‌برداری …