برنامه پروازهای کیش به اصفهان

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ کیش اصفهان ‌ایران ایر MD80 جمعه ۴۲۱ ۱۲:۴۵ ۱۴:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ کیش اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۷۷ ۱۸:۰۰ ۱۹:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۳ کیش اصفهان ‌ایران ایر MD80 سه شنبه ۴۲۱ ۱۷:۵۰ ۱۹:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴ کیش اصفهان ‌کیش ایر F100 شنبه ۷۰۲۲ ۱۳:۴۰ ۱۴:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۵ کیش اصفهان ‌زاگرس MD88 پنجشنبه ۴۰۰۵ ۹:۰۵ ۱۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۶ کیش اصفهان ‌زاگرس MD82 یکشنبه ۴۰۰۵ ۱۰:۰۵ ۱۱:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۷ کیش اصفهان ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۸ کیش اصفهان ‌تابان MD88 جمعه ۶۲۷۷ ۱۸:۰۵ ۱۹:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۹ کیش اصفهان ‌کیش ایر MD82 جمعه ۷۴۲۲ ۱۱:۴۵ ۱۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ کیش اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۰۵ ۹:۰۰ ۱۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۱ کیش اصفهان ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۷۹ ۱۶:۱۰ ۱۷:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ کیش اصفهان ‌کیش ایر F100 پنجشنبه ۷۴۲۲ ۱۲:۳۰ ۱۳:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۳ کیش اصفهان ‌کیش ایر MD82 چهارشنبه ۷۴۲۲ ۱۶:۰۵ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۴ کیش اصفهان ‌زاگرس MD88 چهارشنبه ۴۰۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ کیش اصفهان ‌کیش ایر MD82 سه شنبه ۷۴۲۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ کیش اصفهان ‌زاگرس MD88 سه شنبه ۴۰۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۷ کیش اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۷۹ ۱۸:۱۰ ۱۹:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۸ کیش اصفهان ‌کیش ایر F100 دوشنبه ۷۴۲۲ ۱۳:۱۰ ۱۴:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۱۹ کیش اصفهان ‌کیش ایر MD82 یکشنبه ۷۴۲۲ ۱۶:۱۰ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۰ کیش اصفهان ‌کیش ایر F100 شنبه ۷۴۱۶ ۱۷:۱۰ ۱۸:۱۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *