برنامه پروازهای مشهد به آبادان

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد آبادان ‌آسمان B722 پنجشنبه ۳۷۳۶ ۱۹:۴۵ ۲۱:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD82 سه شنبه ۹۵۴۲ ۲۰:۳۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD80 دوشنبه ۹۵۴۰ ۲۲:۳۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD82 جمعه ۹۵۴۲ ۲۱:۰۰ ۲۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد آبادان ‌ایران ایر A320 سه شنبه ۳۵۷ ۱۵:۱۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD80 یکشنبه ۹۵۴۲ ۲۱:۰۰ ۲۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD80 چهارشنبه ۹۵۴۰ ۲۰:۴۵ ۲۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD80 پنجشنبه ۹۵۴۰ ۲۱:۰۰ ۲۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد آبادان ‌ایران ایر MD80 شنبه ۹۵۴۰ ۲۰:۳۰ ۲۲:۴۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *