برنامه پروازی مشهد به اصفهان

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۷ ۲۰:۴۵ ۲۲:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد اصفهان ‌قشم ایر AR85 دوشنبه ۱۲۸۹ ۹:۳۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 یکشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۳۵ ۲۲:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد اصفهان ‌اترک ایر A320 شنبه ۱۹۲۸ ۱۱:۵۰ ۱۳:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد اصفهان ‌قشم ایر F100 شنبه ۱۲۸۹ ۹:۳۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد اصفهان ‌تابان MD82 جمعه ۶۲۰۳ ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۰۰ ۲۲:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد اصفهان ‌تابان MD80 چهارشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مشهد اصفهان ‌اترک ایر A320 چهارشنبه ۱۹۲۸ ۱۰:۴۰ ۱۲:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مشهد اصفهان ‌قشم ایر F100 چهارشنبه ۱۲۸۹ ۹:۳۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۳ ۲۰:۴۵ ۲۲:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۵ ۲۰:۱۰ ۲۱:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مشهد اصفهان ‌قشم ایر F100 سه شنبه ۱۲۸۹ ۹:۱۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مشهد اصفهان ‌ایران ایر MD88 جمعه ۹۴۲ ۲۱:۲۵ ۲۲:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مشهد اصفهان ‌ایران ایر MD80 چهارشنبه ۹۴۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۷ مشهد اصفهان ‌ایران ایر MD88 دوشنبه ۹۴۲ ۱۰:۵۵ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۸ مشهد اصفهان ‌قشم ایر F100 پنجشنبه ۱۲۸۹ ۹:۳۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۹ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۰۹ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۲۰ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۲۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۲۱ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 یکشنبه ۶۲۰۷ ۱۹:۰۰ ۲۰:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۲۲ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 یکشنبه ۶۲۰۹ ۱۹:۳۰ ۲۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۲۳ مشهد اصفهان ‌قشم ایر F100 جمعه ۱۲۸۹ ۹:۳۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۲۴ مشهد اصفهان ‌اترک ایر A320 پنجشنبه ۱۹۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۲۵ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 چهارشنبه ۶۲۰۹ ۲۳:۰۰ ۰:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۲۶ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 چهارشنبه ۶۲۰۷ ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۲۷ مشهد اصفهان ‌زاگرس F100 یکشنبه ۴۰۴۵ ۸:۳۰ ۹:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۲۸ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۷ ۲۱:۰۵ ۲۲:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۲۹ مشهد اصفهان ‌قشم ایر F100 یکشنبه ۱۲۸۹ ۹:۳۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۳۰ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۵ ۲۱:۰۰ ۲۲:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۳۱ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۵ ۲۳:۰۰ ۰:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۳۲ مشهد اصفهان ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۷ ۲۱:۰۰ ۲۲:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۳۳ مشهد اصفهان ‌آسمان F100 پنجشنبه ۸۵۵ ۱۸:۳۰ ۱۹:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۳۴ مشهد اصفهان ‌کیش ایر F100 پنجشنبه ۷۴۴۷ ۱۶:۳۰ ۱۷:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۳۵ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD82 پنجشنبه ۴۰۰۹ ۱۴:۴۰ ۱۶:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳۶ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۴۵ ۸:۱۰ ۹:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۳۷ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 سه شنبه ۴۰۰۹ ۱۴:۲۵ ۱۵:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۳۸ مشهد اصفهان ‌کیش ایر F100 دوشنبه ۷۴۴۷ ۱۷:۰۵ ۱۸:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۳۹ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۲۳ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۴۰ مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 دوشنبه ۴۰۰۹ ۸:۴۰ ۱۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴۱ مشهد اصفهان ‌ایران ایر MD80 جمعه ۳۹۱ ۱۸:۰۵ ۱۹:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۴۲ مشهد اصفهان ‌ماهان A306 جمعه ۱۰۸۲ ۱۱:۵۵ ۱۳:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۴۳ مشهد اصفهان ‌ایران ایر MD82 شنبه ۹۴۲ ۱۰:۵۵ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۴۴ مشهد اصفهان ‌ماهان A306 چهارشنبه ۱۰۸۲ ۹:۱۰ ۱۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۴۵ مشهد اصفهان ‌ماهان A300 سه شنبه ۱۰۸۲ ۸:۵۰ ۱۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۴۶ مشهد اصفهان ‌ماهان A306 یکشنبه ۱۰۸۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴۷ مشهد اصفهان ‌ایران ایر MD82 سه شنبه ۳۹۱ ۹:۳۰ ۱۱:۱۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *