برنامه پروازهای مشهد به کیش

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد کیش ‌آتا ایر MD83 پنجشنبه ۵۲۹۱ ۱۶:۲۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد کیش ‌آتا ایر A320 سه شنبه ۵۲۹۱ ۱۲:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد کیش ‌آتا ایر A320 دوشنبه ۵۲۹۱ ۱۰:۴۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد کیش ‌اترک ایر A320 شنبه ۱۹۱۲ ۱۷:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد کیش ‌آتا ایر A320 شنبه ۵۲۹۱ ۱۶:۲۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد کیش ‌ماهان A306 جمعه ۱۰۴۴ ۱۶:۱۵ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد کیش ‌کیش ایر MD82 جمعه ۷۰۷۳ ۱۲:۳۵ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد کیش ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۷۳ ۱۴:۳۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد کیش ‌ماهان A310 پنجشنبه ۱۰۴۴ ۱۲:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مشهد کیش ‌اترک ایر A320 چهارشنبه ۱۹۱۲ ۱۶:۱۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مشهد کیش ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۰۷ ۱۲:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مشهد کیش ‌کیش ایر MD82 سه شنبه ۷۰۷۳ ۱۸:۲۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مشهد کیش ‌ماهان A310 سه شنبه ۱۰۴۴ ۱۴:۳۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مشهد کیش ‌اترک ایر A320 یکشنبه ۱۹۱۲ ۱۷:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مشهد کیش ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۷۳ ۱۴:۳۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مشهد کیش ‌ماهان A310 دوشنبه ۱۰۴۴ ۱۲:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۷ مشهد کیش ‌زاگرس MD82 یکشنبه ۴۰۰۷ ۱۲:۰۰ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *