برنامه پروازهای مشهد به شیراز

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد شیراز ‌ایران ایر MD82 چهارشنبه ۹۲۴ ۱۱:۳۰ ۱۳:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد شیراز ‌تابان MD82 چهارشنبه ۶۲۸۱ ۱۹:۰۵ ۲۱:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد شیراز ‌آتا ایر MD82 دوشنبه ۵۲۶۵ ۱۲:۰۰ ۱۳:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد شیراز ‌آتا ایر MD83 پنجشنبه ۵۲۲۵ ۱۱:۴۵ ۱۳:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد شیراز ‌ایران ایر MD82 شنبه ۹۲۴ ۱۸:۱۰ ۱۹:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد شیراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۶۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد شیراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۵۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد شیراز ‌تابان MD82 یکشنبه ۶۲۸۱ ۱۴:۴۵ ۱۶:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد شیراز ‌آتا ایر MD82 جمعه ۵۲۶۵ ۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مشهد شیراز ‌معراج A320 پنجشنبه ۲۸۷۷ ۱۲:۳۰ ۱۴:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مشهد شیراز ‌آسمان F100 جمعه ۳۸۵۸ ۱۸:۳۰ ۱۹:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مشهد شیراز ‌کیش ایر MD82 سه شنبه ۷۴۴۹ ۱۹:۰۰ ۲۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مشهد شیراز ‌کیش ایر F100 جمعه ۷۴۴۹ ۱۸:۰۰ ۱۹:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مشهد شیراز ‌کیش ایر F100 یکشنبه ۷۴۴۹ ۱۹:۰۰ ۲۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مشهد شیراز ‌کیش ایر F100 چهارشنبه ۷۴۴۹ ۱۲:۳۰ ۱۴:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مشهد شیراز ‌ایران ایر F100 چهارشنبه ۲۵۹ ۱۹:۴۵ ۲۱:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۱۷ مشهد شیراز ‌زاگرس MD82 شنبه ۴۰۵۲ ۱۷:۱۵ ۱۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۸ مشهد شیراز ‌زاگرس MD82 پنجشنبه ۴۰۵۲ ۱۷:۱۵ ۱۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۹ مشهد شیراز ‌زاگرس MD82 جمعه ۴۰۵۲ ۱۳:۰۰ ۱۴:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۲۰ مشهد شیراز ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۵۲ ۱۹:۱۵ ۲۱:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲۱ مشهد شیراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۵۸ ۱۴:۰۵ ۱۵:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۲۲ مشهد شیراز ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۵۲ ۱۹:۳۰ ۲۱:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۳ مشهد شیراز ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۸۵۸ ۲۱:۳۰ ۲۳:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۴ مشهد شیراز ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۶۲ ۱۴:۳۰ ۱۶:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۵ مشهد شیراز ‌آسمان F100 یکشنبه ۳۸۵۸ ۱۴:۴۰ ۱۵:۵۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *