برنامه پروازهای مشهد به تبریز

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد تبریز ‌معراج A320 جمعه ۲۸۷۳ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد تبریز ‌معراج A320 سه شنبه ۲۸۷۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد تبریز ‌زاگرس MD82 پنجشنبه ۴۰۵۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد تبریز ‌اترک ایر A320 چهارشنبه ۱۹۰۸ ۱۱:۳۰ ۱۳:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد تبریز ‌اترک ایر A320 یکشنبه ۱۹۰۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد تبریز ‌اترک ایر A320 شنبه ۱۹۰۸ ۱۱:۴۵ ۱۳:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد تبریز ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۵۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد تبریز ‌آتا ایر MD83 شنبه ۵۲۱۶ ۱۰:۵۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد تبریز ‌آتا ایر MD83 جمعه ۵۲۱۶ ۱۰:۵۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مشهد تبریز ‌آتا ایر A320 پنجشنبه ۵۲۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مشهد تبریز ‌آتا ایر MD83 چهارشنبه ۵۲۱۶ ۱۰:۵۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مشهد تبریز ‌آتا ایر MD83 سه شنبه ۵۲۱۶ ۱۰:۵۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مشهد تبریز ‌آتا ایر MD83 دوشنبه ۵۲۱۶ ۲۱:۵۰ ۲۳:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مشهد تبریز ‌آتا ایر MD83 یکشنبه ۵۲۱۶ ۱۰:۵۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مشهد تبریز ‌ایران ایر A320 چهارشنبه ۳۴۱ ۱۶:۲۵ ۱۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مشهد تبریز ‌ایران ایر F100 یکشنبه ۳۴۱ ۱۹:۱۵ ۲۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *