برنامه پروازهای تهران به سبزوار

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیت ۱ مهرآباد سبزوار ‌آسمان F100 جمعه ۷۴۸ ۲۲:۰۰ ۲۳:۱۰ خریدآنلاین بلیت ۲ مهرآباد سبزوار ‌آسمان F100 یکشنبه ۷۴۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۴۰ خریدآنلاین بلیت ۳ مهرآباد سبزوار ‌آسمان F100 دوشنبه ۷۴۸ ۰۹:۲۵ ۱۰:۳۵ خریدآنلاین بلیت