برنامه پروازهای مشهد به کرمانشاه

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مشهد کرمانشاه ‌اترک ایر A320 جمعه ۱۹۱۴ ۱۶:۵۰ ۱۸:۴۰ خرید آنلاین بلیت ۲ مشهد کرمانشاه ‌معراج A320 چهارشنبه ۲۸۶۷ ۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ خرید آنلاین بلیت ۳ مشهد کرمانشاه ‌اترک ایر A320 سه شنبه ۱۹۱۴ ۱۶:۱۵ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین …