برنامه پروازهای تهران به دزفول

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد دزفول ‌کاسپین ATR72 یکشنبه ۸۶۴ ۶:۲۰ ۷:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد دزفول ‌کاسپین MD83 یکشنبه ۴۳۲۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد دزفول ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 یکشنبه ۲۶۱۰ ۲۱:۲۰ ۲۲:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد دزفول ‌آسمان ATR72 شنبه ۸۶۴ ۶:۴۵ ۸:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد دزفول ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۵۹۸ ۲۱:۰۰ ۲۲:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۶ مهرآباد دزفول ‌ایران ایر B727 پنجشنبه ۸۰۲۸ ۱۹:۴۵ ۲۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۷ مهرآباد دزفول ‌ایران ایر B727 سه شنبه ۸۰۲۸ ۱۹:۴۵ ۲۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۸ مهرآباد دزفول ‌ایران ایر B727 دوشنبه ۸۰۲۸ ۱۷:۲۰ ۱۸:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مهرآباد دزفول ‌آسمان F100 جمعه ۵۹۶ ۱۸:۴۰ ۱۹:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مهرآباد دزفول ‌آسمان F100 جمعه ۵۹۴ ۷:۱۰ ۸:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مهرآباد دزفول ‌آسمان F100 پنجشنبه ۸۶۸ ۲۰:۴۰ ۲۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مهرآباد دزفول ‌آسمان F100 چهارشنبه ۵۹۸ ۶:۵۰ ۸:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مهرآباد دزفول ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۵۹۴ ۷:۳۰ ۹:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مهرآباد دزفول ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۵۹۶ ۲۰:۱۵ ۲۱:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مهرآباد دزفول ‌آسمان F100 سه شنبه ۸۶۴ ۶:۵۰ ۸:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مهرآباد دزفول ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۵۹۶ ۲۰:۱۰ ۲۱:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۷ مهرآباد دزفول ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۵۹۴ ۶:۴۵ ۸:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۸ مهرآباد دزفول ‌آسمان F100 یکشنبه ۵۹۴ ۷:۳۰ ۸:۳۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *