برنامه پروازهای تهران به قشم

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد قشم ‌قشم ایر F100 شنبه ۱۲۴۰ ۱۹:۴۰ ۲۱:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد قشم ‌قشم ایر F100 شنبه ۱۲۲۰ ۸:۰۰ ۱۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد قشم ‌ماهان A300 پنجشنبه ۴۵۷۹ ۱۸:۱۰ ۲۰:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد قشم ‌ماهان A300 چهارشنبه ۴۵۸۵ ۸:۳۰ ۱۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد قشم ‌ماهان A300 دوشنبه ۴۵۷۹ ۱۸:۱۰ ۲۰:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مهرآباد قشم ‌ماهان A300 یکشنبه ۴۵۸۵ ۸:۳۰ ۱۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مهرآباد قشم ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۷۹ ۱۸:۱۰ ۲۰:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مهرآباد قشم ‌ماهان A300 سه شنبه ۴۵۸۵ ۸:۳۰ ۱۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۲۱۴ ۱۱:۴۵ ۱۳:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 شنبه ۲۱۴ ۱۴:۲۰ ۱۶:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مهرآباد قشم ‌ماهان A300 جمعه ۴۵۸۵ ۱۳:۰۰ ۱۵:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 جمعه ۲۱۴ ۱۶:۲۰ ۱۸:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 پنجشنبه ۲۱۴ ۱۶:۰۰ ۱۸:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 چهارشنبه ۲۱۴ ۱۵:۲۵ ۱۷:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 دوشنبه ۲۱۴ ۱۵:۲۵ ۱۷:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مهرآباد قشم ‌ایران ایر F100 یکشنبه ۲۱۴ ۱۵:۲۵ ۱۷:۳۵ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *