برنامه پروازهای تهران به خرم آباد

ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

۱

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

چهارشنبه

۱۰۰۲

۰۸:۲۰

۰۹:۳۰

۲

مهرآباد

خرم آباد

‌تابان

MD88

دوشنبه

۶۲۱۷

۰۸:۳۰

۰۹:۴۰

۳

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

یکشنبه

۱۰۰۲

۰۸:۲۰

۰۹:۳۰

۴

مهرآباد

خرم آباد

‌تابان

MD83

شنبه

۶۲۱۷

۰۸:۳۰

۰۹:۴۰

۵

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

سه شنبه

۱۰۰۴

۱۵:۵۵

۱۷:۱۰

۶

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

یکشنبه

۱۰۰۴

۱۵:۵۵

۱۷:۱۰

۷

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

سه شنبه

۱۰۰۲

۰۸:۲۰

۰۹:۳۰

۸

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

جمعه

۱۰۰۴

۱۵:۵۵

۱۷:۱۰

۹

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

پنجشنبه

۱۰۰۲

۰۸:۰۰

۰۹:۱۰

۱۰

مهرآباد

خرم آباد

‌ماهان

BAE

چهارشنبه

۱۰۰۴

۱۵:۵۵

۱۷:۱۰

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *