برنامه پروازهای تهران به رامسر

ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

خرید بلیت

۱

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

شنبه

۸۲۶

۱۵:۴۰

۱۶:۴۰

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

جمعه

۷۴۴

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

پنجشنبه

۷۴۴

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

چهارشنبه

۷۴۴

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

سه شنبه

۷۴۴

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

دوشنبه

۷۴۴

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

رامسر

‌آسمان

ATR72

یکشنبه

۷۴۴

۱۲:۴۵

۱۳:۴۵

خریدآنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *