برنامه پروازهای تهران به یزد

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد یزد ‌آسمان F100 یکشنبه ۸۶۲ ۲۰:۵۵ ۲۲:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد یزد ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 یکشنبه ۲۶۰۸ ۱۸:۰۰ ۱۹:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد یزد ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 شنبه ۲۶۰۸ ۱۸:۰۰ ۱۹:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد یزد ‌آسمان F100 شنبه ۸۶۲ ۱۷:۳۰ ۱۸:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد یزد ‌ایران ایر MD82 شنبه ۷۰۸۵ ۵:۵۵ ۷:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۶ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 جمعه ۲۹۴ ۱۷:۲۵ ۱۸:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 جمعه ۲۹۲ ۶:۲۵ ۷:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 پنجشنبه ۲۹۸ ۲۱:۴۵ ۲۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مهرآباد یزد ‌آسمان F100 چهارشنبه ۷۳۶ ۱۹:۴۰ ۲۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مهرآباد یزد ‌ایران ایر B727 دوشنبه ۸۰۱۰ ۶:۴۰ ۷:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مهرآباد یزد ‌ایران ایر MD82 جمعه ۸۰۱۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مهرآباد یزد ‌آسمان F100 دوشنبه ۷۳۶ ۱۷:۱۵ ۱۸:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مهرآباد یزد ‌آسمان F100 جمعه ۷۳۶ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 پنجشنبه ۲۹۲ ۵:۴۵ ۶:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 چهارشنبه ۲۹۲ ۲۲:۰۰ ۲۳:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۲۹۴ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۷ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۲۹۲ ۶:۴۵ ۸:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۱۸ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 دوشنبه ۲۹۸ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۹ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 دوشنبه ۲۹۲ ۶:۲۵ ۷:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۲۰ مهرآباد یزد ‌ایران ایر F100 یکشنبه ۲۹۲ ۵:۴۵ ۶:۵۰ خرید آنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *