برنامه پروازهای تهران به زاهدان

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

شنبه (۴)

۱

مهرآباد

زاهدان

‌کاسپین

MD83

شنبه

۳۴

۱۲:۱۰

۱۴:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

F100

شنبه

۸۵۰

۰۶:۰۰

۰۷:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۷۸

۰۶:۱۵

۰۸:۲۰

خریدآنلاین بلیت

سه شنبه (۳)

۵

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

B727

سه شنبه

۳۸۲

۰۶:۰۰

۰۷:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

B727

سه شنبه

۸۵۰

۰۷:۰۵

۰۹:۰۰

خریدآنلاین بلیت

یکشنبه (۳)

۸

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

F100

یکشنبه

۸۵۰

۰۶:۱۰

۰۸:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۹

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۱۰

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

A320

یکشنبه

۳۸۲

۰۵:۴۵

۰۷:۴۰

خریدآنلاین بلیت

چهارشنبه (۳)

۱۱

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۱۲

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۸۵۰

۰۶:۵۵

۰۸:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۱۳

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۴۷۸

۱۰:۱۰

۱۲:۱۵

خریدآنلاین بلیت

دوشنبه (۳)

۱۴

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

A300

دوشنبه

۴۷۸

۰۸:۵۰

۱۰:۴۰

خریدآنلاین بلیت

۱۵

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

B727

دوشنبه

۸۵۰

۰۶:۰۰

۰۷:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۱۶

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

جمعه (۳)

۱۷

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

B727

جمعه

۸۵۰

۰۶:۰۰

۰۷:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۱۸

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۸۲

۰۵:۵۵

۰۸:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۹

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

جمعه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

پنجشنبه (۳)

۲۰

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۳۸۲

۰۵:۵۵

۰۸:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۲۱

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

پنجشنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۲۲

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۸۵۰

۰۶:۰۵

۰۷:۵۵

خریدآنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *